Sälj inte ut Halmstad!

Få politikerna att tänka om – stoppa utförsäljningen!

En majoritet av de styrande politikerna i Halmstad vill sälja delar av HFAB:s lägenheter. Hyresgästföreningen är kritiska till förslaget – skriv under protestlistan och rädda hyresrätterna i Halmstad!

Politikerna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram underlag för en eventuell utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget HFAB:s lägenheter. I många såna här fall renoverar den nya ägaren för att sedan kunna chockhöja hyrorna. I värsta fall har många inte råd att bo kvar.

Vi förstår faktiskt inte hur dem tänker.

Hyresrätten är en av de viktigaste pusselbitarna för ett fungerande samhälle och en stark allmännytta är ett viktigt redskap i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. I Halmstad råder bostadsbrist. Att i det läget försvaga HFAB:s handlingskraft är inte rätt väg att gå och utförsäljningen bör därför stoppas.

Under formuläret finns mer information. Är vi många måste politikerna lyssna. Tack för att du protesterar.

Skriv under protestlistan här:


Vi kräver:

  • Att politikerna avbryter sina planer på att sälja ut HFAB. 
  • Att kommunen värnar om sitt allmännyttiga bostadsbolag, som är ett viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörjning och viktig för samhällsutvecklingen.

Fakta om utförsäljningar

  • När hyresrätterna har sålts ut har kommunen ingen kontroll över vad som händer med dem. Risken för hyreshöjningar är uppenbar.
  • Studier visar att kommuner med mer än en tredjedel hyresrätter lyckas bättre med bostadspolitiken.
  • Risken för ombildning till bostadsrätt ökar. Om du själv inte ombildar din lägenhet till bostadsrätt, utan bor kvar som hyresgäst, behöver du som kvarvarande hyresgäst vända dig till dina grannar om något går sönder och behöver lagas. Det är även dina grannar som förhandlar om din hyra och du förlorar även din köplats. 

Källa: Hem & Hyra och Hyresgästföreningen


Inte medlem i Hyresgästföreningen än?

Vi arbetar för allas rätt till ett hem, till en rimlig kostnad. Som medlem har du en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs.
Bli medlem här!